ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณสุวาสนา พันเต

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ ไมเกรน พาหะไวรัสตับอักเสบบี และแผลช้ำที่หน้าอก