ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณวิริยา จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ