ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน และแพ้แดดด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล (ครั้งที่ 2)