ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณประไพศรี สติมั่น

ผู้มีปัญหาไมเกรน และภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล