ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณชนิศา ใจดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน ริดสีดวงทวาร