ปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณศศิมาวรรณ์ เวชศิลป์

ผู้มีปัญหาไมเกรน มือเท้าชา และออฟฟิศ ซินโดรม