ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณวลัยลักษณ์ สกุลยืนยงสุข

ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน