ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็งจากพืชกินได้ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2