สัมภาษณ์สด ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM เรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัด” คืออะไร? ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีภูมิคุ้มกันน้อยไป หรือมากไปได้อย่างไร ออกอากาศ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ในรายการ Hotline สายสุขภาพ ทาง Nation ช่อง 22