รายการ ใส่ใจไกลโรค เรื่อง "ภูมิคุ้มกัน กับการติดเชื้อในกระแสเลือด" โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ออกอากาศ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ทาง Nation ช่อง 22