การ์ซีเนีย แคปซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตรธรรมชาติ ได้จากการผสมสารธรรมชาติสุดยอดสรรพคุณจากผลไม้ และธัญพืชหลากชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ (Synergytic) ในการปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล โดยปราศจากผลข้างเคียง
และได้มาตรฐานที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ในตลาดโลก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา  และ
ศ.ดร.พิเชษฐ์ เป็นผู้ควบคุมการผลิตเองให้มีสรรพคุณและประสิทธิภาพสูงปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง

 

 

[ กลับหน้าหลัก ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.