รายการสุขอย่างเสรี สัมภาษณ์ อ.วิภา เกตุสระ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

รายการสุขอย่างเสรี สัมภาษณ์ อ.วิภา เกตุสระ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี สัมภาษณ์ อ.สัมพันธ์ สาลีผลิน ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

รายการสุขอย่างเสรี สัมภาษณ์ อ.สัมพันธ์ สาลีผลิน ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)