รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 5 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 17 เดือน เมษายน 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 4 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 11 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 10 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 4 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)