1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 |
รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 6-10
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 1-5
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 180

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 3 (ข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน และซีสต์ที่ปีกมดลูกข้างซ้าย)

ช่วงที่ 2 :
คุณธณพงษ์ มีทอง ผู้ดูแลปัญหากระดูกผิดรูปกดทับเส้นประสาท ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 179

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 2 (เบาหวาน และผื่นแพ้คัน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 9

ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 178

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม ปวดประจำเดือน และซีสต์ที่หน้าอก)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาเบาหวาน และข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 177

Operation BIM กับการดูแลปัญหาสุขภาพภูมิแพ้ กรดไหลย้อน เบาหวาน ข้อเข่าอักเสบ เนื้องอกที่มดลูก ซีสต์ที่รังไข่ และมะเร็ง ตอนที่ 3

ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 176

Operation BIM กับการดูแลปัญหาสุขภาพภูมิแพ้ กระเพาะ เบาหวาน ข้อเข่าอักเสบ มะเร็ง ซีสต์ที่รังไข่ ตอนที่ 2

ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 175

Operation BIM กับการดูแลปัญหาสุขภาพภูมิแพ้ กระเพาะ กรดไหลย้อน เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม มะเร็ง ซีสต์ที่มดลูก และรังไข่ ตอนที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 174

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 4 (ภูมิแพ้ กลุ่มเสี่ยง SLE ไมเกรน ปวดประจำเดือน และเอ็นข้อมืออักเสบ)

ช่วงที่ 2 :
Operation BIM กับปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 173

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 3 (ภูมิแพ้ และข้อเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 :
Operation BIM กับปัญหาภูมิแพ้อากาศ โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 172

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 2 (กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ ข้อเข่า ปีกมดลูกอักเสบ และหมอนรองกระดูกทับเส้น)

ช่วงที่ 2 :
Operation BIM กับปัญหาข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 171

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 1 (ภูมิแพ้ ปลายประสาทอักเสบ กรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ)

ช่วงที่ 2 :
Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 170

ช่วงที่ 1 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาเบาหวาน ริดสีดวงทวาร กระเพาะ และภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูกด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 169

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 54 ตอนที่ 4 (เนื้องอกที่มดลูก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 8

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 168

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 54 ตอนที่ 3 (สะเก็ดเงิน ภูมิแพ้ และข้อเข่า)

ช่วงที่ 2 :
คุณศากุน ประภาโส ผู้ดูแลปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่ ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 167

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 54 ตอนที่ 2 (ข้อเข่าอักเสบ และผื่นแพ้คัน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 7

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 166

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 54 ตอนที่ 1 (กรดไหลย้อน ข้อเข่าอักเสบ และข้อเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 :
คุณวิวัฒน์ อันทะลี ผู้ดูแลปัญหาหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อม ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 165

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 4 (เบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 6

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 164

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 3 (ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ ข้ออักเสบจากเก๊าท์ และข้อเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหามะเร็งปากมดลูกด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 163

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 2 (ภูมิแพ้ และต่อมลูกหมาก)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 5

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 162

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 53 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ที่นิ้วมือ ต้อลม ภูมิแพ้ กระเพาะ และไมเกรน)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาซีสที่ทรวงอก ไมเกรน และผื่นแพ้ ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 161

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 52 ตอนที่ 4 (ซีสต์ที่ใต้แขน ปวดข้อเข่า ซีสต์ที่เต้านม หมอนรองกระดูก และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 4

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 160

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 52 ตอนที่ 3 (ข้อเข่า ไมเกรน และกรดไหลย้อน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 3

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 159

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 52 ตอนที่ 2 (ข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบ)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณสุเทพ แหวนทอง ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ตอนที่ 2/2

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 158

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 52 ตอนที่ 1 (กระดูกสันหลังร้าว เมารถ ภูมิแพ้ และริดสีดวงจมูก)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณสุเทพ แหวนทอง ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ตอนที่ 1/2

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 157

ช่วงที่ 1 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจในการดูแลปัญหาสุขภาพภูมิแพ้ และเบาหวาน ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของอาจารย์ลดาวดี (อุ๋ม) วนวิทย์ ผู้ดูแลปัญหาเนื้องอก และช็อกโกแลตซีสต์ที่มดลูกด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล และแนะนำผู้ที่มีปัญหา SLE มะเร็งตับ และมะเร็งต่อมลูกหมากให้รู้จักภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2556
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 156

ช่วงที่ 1 :
ช่วงที่ 1 งาน BIM ครั้งที่ 51 ตอนที่ 4 (ข้อเข่า และภูมิแพ้)v

ช่วงที่ 2 :
ช่วงที่ 2 คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 2

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 155

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 51 ตอนที่ 3 (ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ ไมเกรน พาหะไวรัสตับอักเสบบี  และแผลช้ำที่หน้าอก)

ช่วงที่ 2 :
Operation BIM กับทุกปัญหาสุขภาพที่เชียงใหม่ ปี 2556 ตอนที่ 5 (ซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูก)

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 154

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 51 ตอนที่ 2 (ผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ตามตัว และหมอนรองกระดูกทับเส้น)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 1

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556
เวลา 21.00 - 22.00 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ครั้งที่ 153

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 51 ตอนที่ 1 (มะเร็งปอด และข้อเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 :
Operation BIM กับทุกปัญหาสุขภาพที่เชียงใหม่ ปี 2556 ตอนที่ 4 (มะเร็งเต้านม)

ออกอากาศทางสถานี TNN2 (True Vision) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
เวลา 10.30-11.30 น.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 |

 

 

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.