1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 6-10
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 1-5
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 8 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณประไพศรี สติมั่น ผู้มีปัญหาไมเกรน และภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 12 และ 25 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณประภา บุนนาค ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 11 และ 23 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณอมิตา ขาวสาระ ผู้มีปัญหากระเพาะ และลำไส้อักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 9 และ 21 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณพัฒนา กนกนวพล ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 7 และ 19 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณนพรุจ ธนกฤตเดชาวงษ์ ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 5 และ 18 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณวิมล ใจวงษา ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 4 และ 16 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 2 , 14 และ 26 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณอัยรินทร์ อุดมโชควิจิตร์ ผู้ดูแลรูปร่างลดกระชับสัดส่วนด้วยสารสกัดผลส้มการ์ซีเนีย

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 1 , 3 , 6 , 8 , 10 , 13 , 15 , 17 , 20 และ 23 มกราคม 2558

เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 8 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณบัณฑิต ยุววัฒน์ ผู้มีปัญหามะเร็งปอด

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณสุภาภรณ์ พลอยทับทิม ผู้มีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบ และปลายประสาทอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณประยงค์ เฮงและ ผู้มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากัน

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 7 และ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ ผู้มีปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 6 และ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณวิไลลักษณ์ อึ้งพินิจ ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะอาหารด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 3 และ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

คุณถิรดา ษิริพัฒน์ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบ

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 2 และ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วนจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 15 , 17 และ 19 ธันวาคม 2557

เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

APCO กับการแก้ไขปัญหาเชื้อ HIV โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 8 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณชิษณุชา วงษ์กวน ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน และแพ้แดด

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแถบ เดชพิชัย ผู้ดูแลปัญหาข้เข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณอารยา อเนกสุรพจน์ ผู้มีปัญหากระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาท

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณจำเนียร ชำนิเขตกิจ ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณอุไร สุริยะยรรยง ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และสะเก็ดเงิน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

คุณทองหล่อ แหยมเกตุ คุณแม่ผู้มีปัญหามะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ

คุณสุดาพร แหยมเกตุ บุตรสาวผู้ดูแล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณมาโนช นิโรจน์ ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณวิริยา จียะเกียรติ ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณสุรพล วรารักษ์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณจันทร์เพ็ญ แจ้ชัยภูมิ ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณธนพร โชคนาคิน ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

 

 

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.