1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 6-10
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 1-5
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 8 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณชิษณุชา วงษ์กวน ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน และแพ้แดด

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแถบ เดชพิชัย ผู้ดูแลปัญหาข้เข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณอารยา อเนกสุรพจน์ ผู้มีปัญหากระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาท

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณจำเนียร ชำนิเขตกิจ ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณอุไร สุริยะยรรยง ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และสะเก็ดเงิน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

คุณทองหล่อ แหยมเกตุ คุณแม่ผู้มีปัญหามะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ

คุณสุดาพร แหยมเกตุ บุตรสาวผู้ดูแล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณมาโนช นิโรจน์ ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณวิริยา จียะเกียรติ ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณสุรพล วรารักษ์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน พฤศจิกายน 2557 )

ช่วงที่ 1 :
คุณจันทร์เพ็ญ แจ้ชัยภูมิ ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณธนพร โชคนาคิน ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณจันทะ ยิ้งมี ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร และคุณแถบ เดชพิชัย ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณบุญเทวาฤทธิ์ พรบันดาชัย ผู้มีปัญหาหัวไหล่อักเสบ ข้อเท้าอักเสบ และผื่นไฟลามทุ่ง และคุณสมบูรณ์ ชมแสงแก้ว ผู้มีปัญหาเบาหวาน

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันเสาร์ ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณคำเพียร บรรเทิงใจ ผู้มีปัญหาพังผืดที่มดลูกและสุรพล วรารักษ์ ผู้มีปัญหาข้อเข่า

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณชาญชัย ธนสินรุ่งเรือง ผู้มีปัญหาต่อมลูกหมาก และคุณสุเทพ แหวนทอง ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปกระดูกไขสันหลัง

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณธัญลักษณ์ ฐานุพิชิตศักดิ์ ผู้มีปัญหาผิวหนังอักเสบที่ใบหน้า และฝ่ามือและคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณสอาด ภักดีการ ผู้มีปัญหาเบาหวาน และคุณสุนิสา วงส์เมืองแก่น ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2557 )

คุณศิริชัย แสนแก้ว ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และ คุณวิภา เกตสระ ผู้มีปัญหาข้อเข่า

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 190

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 59 ตอนที่ 2 (ซีสต์ที่เต้านม รังไข่ กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม รองช้ำ นิ้วล็อค)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 13

ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 189

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 59 ตอนที่ 1 (เบาหวาน และลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 12

ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 188

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 4 (ข้อเข่าอักเสบ ส้นเท้าอักเสบ และปวดศีรษะ)

ช่วงที่ 2 :
วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริษัทมหาชนของ APCO ตอนที่ 2 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 187

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (กรดไหลย้อน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 :
วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริษัทมหาชนของ APCO ตอนที่ 1 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 186

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 2 (พังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค ข้อเข่าเสื่อม ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 11

ออกอากาศวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 185

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม กรดไหลย้อน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพกระเพาะ และกรดไหลย้อน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 184

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 4 และครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (เบาหวาน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพภูมิแพ้อากาศ โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 183

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 2 (ภูมิแพ้ ริดสีดวงทวาร นิ้วล็อค และข้อเข่าอักเสบ)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 182

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 1 (มะเร็งหลังโพรงจมูก และข้ออักเสบรูมาตอยด์)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 181

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 4 (ผื่นแพ้คัน กระเพาะ ก้อนเนื้อที่หน้าอก ภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 10

ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 180

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 3 (ข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน และซีสต์ที่ปีกมดลูกข้างซ้าย)

ช่วงที่ 2 :
คุณธณพงษ์ มีทอง ผู้ดูแลปัญหากระดูกผิดรูปกดทับเส้นประสาท ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 179

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 2 (เบาหวาน และผื่นแพ้คัน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 9

ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

 

 

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.