1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 6-10
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมรายการย้อนหลัง คัดเฉพาะส่วนของผู้ใช้

ชุดที่ 1-5
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 189

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 59 ตอนที่ 1 (เบาหวาน และลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 12

ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 188

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 4 (ข้อเข่าอักเสบ ส้นเท้าอักเสบ และปวดศีรษะ)

ช่วงที่ 2 :
วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริษัทมหาชนของ APCO ตอนที่ 2 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 187

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (กรดไหลย้อน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 :
วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริษัทมหาชนของ APCO ตอนที่ 1 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 186

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 2 (พังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค ข้อเข่าเสื่อม ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 11

ออกอากาศวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 185

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 1 (ข้อเข่าเสื่อม กรดไหลย้อน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพกระเพาะ และกรดไหลย้อน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 184

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 4 และครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (เบาหวาน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพภูมิแพ้อากาศ โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 162 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 183

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 2 (ภูมิแพ้ ริดสีดวงทวาร นิ้วล็อค และข้อเข่าอักเสบ)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 182

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 1 (มะเร็งหลังโพรงจมูก และข้ออักเสบรูมาตอยด์)

ช่วงที่ 2 :
พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

ออกอากาศวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 181

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 4 (ผื่นแพ้คัน กระเพาะ ก้อนเนื้อที่หน้าอก ภูมิแพ้ และปวดประจำเดือน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 10

ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 180

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 3 (ข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน และซีสต์ที่ปีกมดลูกข้างซ้าย)

ช่วงที่ 2 :
คุณธณพงษ์ มีทอง ผู้ดูแลปัญหากระดูกผิดรูปกดทับเส้นประสาท ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 179

ช่วงที่ 1 :
งาน BIM ครั้งที่ 56 ตอนที่ 2 (เบาหวาน และผื่นแพ้คัน)

ช่วงที่ 2 :
คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 9

ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางสถานี TNN2 ช่อง 85 (ทรูโนว-เลจ และทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็คเกจ) และ ช่อง 120 (แพลทินัม และโกลด์ แพ็คเกจ )

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

 

 

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.