ภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับการดูแล มะเร็ง 

สัมภาษณ์ในรายการสุขอย่างเสรี ออกอากาศทาง ททบ.5

เรื่อง "ภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร"

ให้ความรู้โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

หัวหน้าและคณะนักวิจัย Opration BIM

Ref: ทดสอบประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงคลีนิคโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะการแพทย์ (Biomedical Technology Research Center) ว่าสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1 ได้ 2 เท่า และเม็ดเลือดขาว Th17 ได้ 5 เท่าจึงทำให้ Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต ให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้น อ่านข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด http://www.apco.co.th/research-operation-bim.html

สูตรจัดการมะเร็ง คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มงานวิจัยมังคุดเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว โดยในปี 2527 ได้ร่วมทดสอบกับนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าสารจากมังคุดสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ด้วยประสิทธิภาพสูงมาก จึงได้ทำการศึกษาวิจัยต่อ ด้วยการนำสารจากมังคุดเสริมประสิทธิภาพกับสารจากพืชอื่น จนได้สูตรที่สามารถกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้น แล้วทดสอบร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ที่รับรองโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ได้และได้ใช้สูตรนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งจนเป็นปกติ มาตั้งแต่ปี 2551 เกินกว่าพันรายแล้ว