ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณยโสธร ชุติโรจน์

ผู้เคยเป็นปัญหาวุ้นตาเสื่อม และจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก