ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้เคยเป็นปัญหา น้ำวุ้นตาเสื่อม