ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณอัจฉรา นิตยานนท์ 

ผู้ดูแลคุณแม่วัย 74 ปี ที่มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก