ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม