ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม