ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณรมย์รวินทร์ จันคมณี

ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม