คุณสุจินดา สายแสงทอง

ผู้มีปัญหาเบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณพิเชษฐ์พงศ์ สุรภักดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณประจบ สามปรุ

ผู้มีปัญหาเก๊าท์ และต่อมลูกหมากโต

 

คุณธีรเดช ตรีบุรุษ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ข้ออักเสบจากเก๊าต์ และกรดไหลย้อน

 

คุณจตุพร  เกตุเกลี้ยง

ผู้มีปัญหาเก๊าท์ ผื่นคัน