คุณชนิศา ใจดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน ริดสีดวงทวาร

 

คุณจันทะ ยิ้งมี

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร สัมภาษณ์ครั้งที่ 2

 

คุณรำไพ ยอดรักษ์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และริดสีดวงทวาร

 

คุณหวาน คำพอน

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร กระเพาะ และภูมิแพ้

 

คุณธันยนันท์ วงศ์ศิริอรุณ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และริดสีดวงจมูก

 

คุณจันทะ ยิ้งมี

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

 

คุณสิริพร ศรีคำภา

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร ส้นเท้าและข้ออักเสบ

 

คุณพัฒนา  ศรีวะรมย์

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณณัฐนิชาพร  แก้วบริสุทธิ์

ผู้เคยมีปัญหาริดสีดวงทวาร

 

คุณเอ็มอร ตองกลิ่น

ผู้มีปัญหาไมเกรน และริดสีดวงทวาร