คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ หอบหืด ไมเกรน และแพ้แดด (ครั้งที่ 1 )

 

คุณฐิติพร ฐิตะฐาน

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ ไมเกรน ค่าดัชนีบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและถุงน้ำดีสูง 

 

คุณเอ็มอร ตองกลิ่น

ผู้มีปัญหาไมเกรน และริดสีดวงทวาร 

 

คุณกุลวรี เขมะสถิตย์

ผู้มีปัญหาเวียนศีรษะ ไมเกรน 

 

คุณอนุสรา  สุกใสกีรติกุล

ผู้มีปัญหาทอนซิลอักเสบ ไมเกรน