ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณชลากรณ์ วระน้อย

ผู้มีปัญหาไมเกรน และต่อมทอนซิลอักเสบ