เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตระหนักว่า การรักษาโรคเอดส์โดยการกำจัดเชื้อ HIV ให้หมดไปจากร่างกายเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการรักษาโรคเอดส์ โดยไม่ต้องกำจัดเชื้อ HIV ให้หมดจากร่างกาย เพียงให้ลดจำนวนลงและให้อยู่ภาวะสงบที่จะไม่ขยายตัวเพิ่มเติม