ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพสะเก็ดเงิน

 

คุณจันทร์เพ็ญ บุสภาพ

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน