ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพสะเก็ดเงิน

 

คุณอุไร สุริยะยรรยง

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน