คุณวณียา ซาฮิบ

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

คุณวณียา ซาฮิบ

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์  สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

 

คุณสากุน   ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่