คุณมีชัย อยู่แสง

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ

 

คุณวิไลลักษณ์ อึ้งพินิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณวสันต์ แก้วบริสุทธิ์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ

 

คุณศิริวรรณ วามวาณิชย์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ ซีสในรังไข่ บ้านหมุน และหูดที่นิ้ว

 

คุณปุณณภา ไม้สูง

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และเวียนศีรษะ

 

คุณณัฐพงษ์ สุกใสกีรติกุล

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และผื่นแพ้ผิวหนัง