ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 59 ตอนที่ 2 (ซีสต์ที่เต้านม รังไข่ กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม รองช้ำ นิ้วล็อค)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 13

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 59 ตอนที่ 1 (เบาหวาน และลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม)

ช่วงที่ 2 : คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ตอนที่ 12

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 58 ตอนที่ 4 (ข้อเข่าอักเสบ ส้นเท้าอักเสบ และปวดศีรษะ)

ช่วงที่ 2 : วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริษัทมหาชนของ APCO ตอนที่ 2 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา